Sữa Đặc Có Đường

cục đường nhỏ lăn lăn lăn . . .


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tag Đam Mỹ

Phủi bụi ~ ~ ~

1. Bạn bắt đầu với Đam mỹ như thế nào?

Đọc ngôn tình ở nhà 1 ss, sau đó thấy có ảnh 2 anh (trong Sửu Hoàng) nhìn sướng quá nên lon ton đi dọc. Sau đó thành hủ luôn

 

Tiếp tục đọc


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TARANTALLEGRA

Vầng. Tình hình là vừa nghe 1 bài buồn ơi là buồn của bạn Su, bạn ý hát nghe như khóc ý.

Nhưng kèm theo là mình đang đọc Kế hoạch hủ nữ bẻ thẳng thành cong ~ing. Thành ra cười lăn lộn.

Bầy giờ  nghĩ lại thấy tội lỗi quá.

Kết quả là sao khi xem phần tears của TARANTALLEGRA cá mấy anh đi đi lại lại ở đầu làm mình liên tưởng ngay đến mấy anh thụ!!!!!!!!!!! *khụ khụ*

Sốc với quá đầu của bạn Su.

P/s mình cũng muốn nhảy như thế


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Happy New Year

Yeah yeah yeah. Năm mới đến chúc toàn bộ bà con:

Khỏe mạnh

                      Hạnh phúc

                                           Sung túc

                                                             Nhiều tiền

*HAPPY NEW YEAR*